top of page

Psikanalitik Yaklaşım

Sigmund Freud'un geliştirdiği psikanalitik teorilere dayanır. Duyguların, düşünce ve davranışların bilinçdışı faktörlerden etkilendiği düşüncesini temel almaktadır.

 

Karşılaşılan ilişkisel ve kişisel zorlukların altında erken dönem yaşantıların ve çözülmemiş çatışmaların var olduğu düşünülmektedir. Tüm bunlar her bir kişinin kendine özgü olan hikâyesinde derin anlamlara sahiptir. Bu sebeple psikanalitik çalışmalarda geçici çözümler bulunmaya odaklanılmaz. Bunun yerine kişi kendisini duyarak, yaşadığı zorlukların kendi hayatındaki işlevini ve önemini keşfeder. Bu süreçle birlikte, deneyimlenen zorluklarla ilgili bir dönüşümün gerçekleşmesi mümkün olabilir.

zyro-image (1).png
062eee2f53e0d68e75fef3ccef62aef1.jpg

Jacques Lacan (1901-1981) ise psikanalize yeni bir bakış açısı getirerek, özneyi dilin dokusu içinde çözümler. Lacanyen yaklaşımlı psikanalitik çalışmalar, bireyin dil ile etkileşimini vurgulayarak, bireyin içsel dünyasını anlamaya çalışır. Bu yaklaşım, bireyin bilinçdışındaki içsel çatışmaları anlamasına ve kendi kimliğini inşa etmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Psikanalitik yöntem, uzun süreli çalışmayı gerektirmektedir. Ancak bu yolla kişinin kendisi, arzuları ve yaşamı ile ilgili kalıcı denebilecek çözümleri olabilir. Sürecin ne kadar sürede sonlanacağı ise kişiden kişiye farklılık göstermektedir.

bottom of page